Kvindernes Internationale Bededag
Velkommen
Bededag
Arrangementer
Kvindebededag -> Bededag -> Historien -> Stiftelse og start på arbejdet    Share
Log ind

Indtast dit navn, brugernavn, e-mail eller tlf.nr. og klik “Send e-mail“:


Bededagen kommer til Danmark

Det begyndte lokalt

En landsdækkende organisation

Stiftelse og start på arbejdet img_system/navi_prev_000000.png

Bededagslogo

Historien


Stiftelse og start på arbejdet


Stiftelsesdagen

Så oprandt dagen - den 11. august 1969, hvor ”Danmarks Økumeniske Kvindekomité” - DØK - skulle stiftes. Det stiftende møde fandt sted i Odense, hvor også det forberedende arbejde havde fundet sted. Karen Herlufsen, Folkekirken bød velkommen og udtalte sin glæde over, at man kunne mødes fra forskellige kirkesamfund for at stifte DØK. Hun fortsatte: ”Det er et stort privilegium at være med i dette fællesskab, og det er en stor begivenhed, vi er med i. Det er vist et ønske for os alle, at denne komité må være med til at løse forskellige opgaver. Derfor vil det nok være rigtigst ikke at kalde den bededagskomitéen - men ”Økumenisk Kvindekomité”. (Dette navn blev senere ændret til ”Danmarks Økumeniske Kvindekomité”). Derved er vejen banet, for at andre opgaver end bededagens afholdelse skal kunne løses.” Karen Herlufsen sluttede med at sige: ”Jesus bad: ”At de alle må være ét,” og det ord kan stå som motto for denne komités virke.” Derefter skulle man vedtage vedtægter for den nystiftede komité, og efter megen drøftelse kom man frem til vedtægterne.
Metodistkirken i Odense, hvor Danmarks Økumeniske Kvindekomité blev stiftet 11. august 1969

DØK´s første komité

Efter vedtagelsen af vedtægter, gik man over til valg. Bestyrelsen, der senere blev benævnt forretningsudvalget - FU, kom til at se sådan ud:

Formand: Margrethe Askholm, Metodistkirken
Viceformand: Karen Herlufsen, Folkekirken
Sekretær: Margrethe Nielsen, Metodistkirken
Kasserer: Karen Wümpelmann, Baptistsamfundet

Odense Metodistkirke

Den første komité, der havde repræsentanter fra de kirkesamfund, der ønskede at være med i dette økumeniske arbejde, bestod foruden ovennævnte bestyrelse af:

Merete Hagstrøm, Baptistsamfundet / Thora Andersen og Lilly Hansen-Jakobsen, Frelsens Hær / Anna Boelskifte og Helene Engslund, Missionsforbundet / Helena Hansen og Anna C. Rasmussen, Den Katolske Kirke / Olga Heilskov og Ellen Lund, Folkekirken/ Ester Ipsen og Søster Erna Lauritzen, KFUK / Nanna Bruun, Den kristne Kvindebevægelse.

Oversættere af bededagsteksterne blev Karen Herlufsen, Folkekirken / Margrethe Nielsen, Metodistkirken / Karen Wümpelmann, Baptistsamfundet.

Forretningsudvalget anbefalede, at hvert kirkesamfund valgte et medlem, der kunne fungere som kontakt til DØK´s forretningsudvalg. Denne kontakt ville så fremover få tilsendt alle meddelelser og oplysninger fra DØK, hvorfor man udbad sig navn og adresse på disse kontakter.

DØK vedtog også at arbejde for, at der i stedet for lokal afholdelse af FÆLLESSKABETS DAG blev afholdt ét stort fælles stævne på Nyborg Strand, måske allerede det følgende år. Begejstringen blev udtrykt på følgende måde: ”Tænk, hvor vidunderligt det vil være, når Danmarks kristne kvinder samles til det første møde, hvor alle kirkesamfund er repræsenteret!”

En appel blev så kastet ud til de tilstedeværende: ”Hvis der ikke er en økumenisk kvindekomité i din by, så prøv at indkalde repræsentanter fra alle kirkesamfund med det formål at danne en sådan komité!”

Begyndelsen var nu gjort! Danmarks Økumeniske Kvindekomité var en realitet, og den viste sig at være levedygtig. Selv i dag - 28 år senere - lever og fungerer den i bedste velgående.

Vi citerer fra Metodistkirkens kvindeblad:
”Ja, den 11. august 1969 blev en stor dag! Vi følte, at Gud var med i hele tilrettelæggelsen og samtalen. Dette er bare begyndelsen! Det var med tak til Gud for en vidunderlig fællesskabsfølelse igennem forhandlingerne, at vi sluttede denne dag. Under forhandlingerne blev der flere gange sagt, at hvis Gudsriget skal fremmes i vort land, så må vi, der står i kirkearbejde, finde sammen. Ellers vil opgaverne være umulige at løse. Og opgaver er der nok af!”

*lidt historie (fra FoG)Dato  17-09-2013img_system/navi_next_000000.pngTop

Danmarks Økumeniske Kvindekomite
Kvindernes Internationale Bededag
Kontakt
E-mail formand(at)kvindebededag.dk
E-mail webmaster webmaster(at)kvindebededag.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017