Kvindernes Internationale Bededag
Velkommen
Bededag
Arrangementer
Kvindebededag -> Link    Share
Log ind

Links til steder på nettet, der fortæller mere om Kvindernes Internationale Bededag – eller bare om kristne kirker.

Bededagslogo

Link

Internationale links

World Day of Prayer - international hjemmeside

Link til World Day of Prayer International Committee - Den internationale Bededags hovedorganisation

Kirker og menigheder

link/apostolsk-kirke-danmark-color-logo.png
Apostolsk Kirke


link/bid-forside_175pix.jpg
Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark er stiftet i 1839 som den første frikirke i Danmark. BaptistKirken er en kristen kirke med 5000 medlemmer fordelt på 52 lokale menigheder.
Vi bekender troen på den ene Gud som Fader, Søn og Helligånd. Baptistkirkens opgave er, ved forkyndelse, undervisning og omsorg at tilbyde mennesker et personligt forhold til Jesus Kristus. Den lokale baptistmenighed ønsker at være et fællesskab, hvor enhver kan modtage det kristne budskab og være med til at give det videre til andre.

link/logoformobile0_srcset-large.png
Brødremenigheden


link/katolsk.jpg
Den Katolske Kirke i Danmark

Den Katolske Kirke i Danmarks officielle hjemmeside med information om katolsk tro og praksis, Kirken og nyheder. Der findes også en spørgsmål/svar-sektion på siden.

link/missionsforbundet.png
Det Danske Missionsforbund


link/Folkekirken.jpg
Folkekirken

Alle landets biskopper og biskoppen på Grønland er gået sammen om folkekirken.dk - en ny fælles side på Internettet. De har nedsat en bestyrelse og bedt Danmarks Kirkelige Mediecenter i Århus om at stå for udviklingen og driften af den nye side.

link/metodist.jpg
Metodistkirken

Metodistkirken har sine rødder i den sociale og åndelige vækkelse i England i 1700tallet. Kirken kom til Danmark i midten af forrige århundrede og kendetegnes af balancering mellem den åndelige og sociale side af kristendommen. „Tro virksom i kærlighed“ og „tro uden gerninger er ufrugtbar“ er vigtige Bibelcitater for kirkens teologi.

Organisationer

link/kv_logo.jpg
Danske Baptisters Kvindenetværk

Danske Baptisters Kvindenetværk er et organiseret fællesskab af kvinder i Baptistkirken i Danmark. Vort formål er at samle kvinder til et fælles arbejde for kvinder. Vort udgangspunkt er ifølge vort motto „Guds medarbejdere er vi“. Vor opgave er at forkynde evangeliet om, at Gud har omsorg for det hele menneske – krop, sjæl og Ånd og konkret at handle, hvor der er nød og særlige behov. Det være sig nationalt som internationalt. Som medlem kan optages enhver m/k, der har interesse for forbundets formål og arbejde.

link/dkr.jpg
Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd har til formål:
- at være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og mission.
- at tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og fællesskabet mellem kirkerne.
- at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår.
- at fremme kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv samt at formidle og inspirere til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet.

link/Fr_haer_logo_100pix.jpg
Frelsens Hær

Frelsens Hær blev grundlagt i London’s East End af parret William og Catherine Booth. I 1865 – den 7. maj 1887 - begyndte Frelsens Hær sit arbejde her i Danmark (125 år i 2012).
Grundlæggeren William Booth havde et motto, som er lige så aktuelt i dag som dengang nemlig: Suppe, Sæbe, Frelse.
Vi tror på en treenig Gud – Faderen, Sønnen og Helligånden – og målet for os er at nå mennesker med dette budskab!

link/netværk.jpg
Netværk for kvinder i TJENESTE


Sundhedspersonalets Missions Fællesskab

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab er en fælleskirkelig organisation med ydre mission som hovedopgave. SMF er en støtte- og netværksorganisation, og ikke et sendende missionsselskab.


Danmarks Økumeniske Kvindekomite
Kvindernes Internationale Bededag
Kontakt
E-mail formand(at)kvindebededag.dk
E-mail webmaster webmaster(at)kvindebededag.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017