Kvindernes Internationale Bededag
Velkommen
Bededag
Arrangementer
Kvindebededag -> Bededag -> Historien -> En landsdækkende organisation    Share
Log ind


Bededagen kommer til Danmark

Det begyndte lokalt

En landsdækkende organisation img_system/navi_prev_000000.png

Stiftelse og start på arbejdet

Bededagslogo

Historien


En landsdækkende organisation


Den første „Fællesskabets dag
Så blev den første „Fællesskabets Dag“ planlagt til at skulle afholdes i Odense den 5. maj 1967 i Metodistkirken. Der udsendte indbydelse til kvinderne i de forskellige kirkesamfund i byen. Ved dette møde talte Margrethe Askholm over emnet: ”Hvordan deler vi værdier med hverandre?” Pastor E. Kristoffersen, Metodistkirken talte om: ”Økumeni”, og der var et pænt fremmøde til denne samling.

Det første udvalg i Odense bestod af:
Margrethe Askholm, Metodistkirken
Lydia Frederiksen, Metodistkirken
Astrid Grarup, Baptistsamfundet
Sigrid Frederiksen, Baptistsamfundet
Bente Esbech Rasmussen, Folkekirken
Esther Ipsen, KFUK
Birthe Welander, Frelsens Hær og
Helena Hansen, Den Katolske Kirke

Senere blev udvalget så udvidet med endnu en kvinde fra hvert kirkesamfund.

Kurser
Margrethe Askholm kontaktede Folkeligt Oplysningsforbunds aftenkursus og fremlagde idéen om et kursus i besøgstjeneste. Det blev godt modtaget. Ved fælles hjælp fandt udvalgets medlemmer frem til emner, der skulle belyses, og hver især lovede at skaffe foredragsholdere blandt præster, nonner, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker etc. Alle disse møder og samtaler gav et godt og frugtbart indblik i de forskellige trossamfund. Mangen en fejlagtig opfattelse eller mening blev rettet eller ryddet af vejen. Disse kurser blev en stor succes.

Det første kursus i besøgstjeneste fandt sted den 15. september 1967, og derefter fulgte kurser i 1968, 1969, 1970 og 1972. Alle kurserne afsluttedes med en økumenisk festaften, hvor der - foruden det uundværlige kaffebord - var oplæsning, film, taler og et foredragscauseri, som Margrethe Askholm stod for. Disse fester var godt besøgt og efter sigende meget festlige. Foruden kurserne blev der arrangeret ”Åbent hus” for tyrkiske gæstearbejde hver fredag aften, ligesom man deltog i det økumeniske ungdomsråd og i kirkevandringerne. Alle disse arrangementer skabte på den måde stor interesse for økumenisk arbejde i Odense.

En landsdækkende organisation?
Efterhånden opstod der et ønske om at danne en landsdækkende økumenisk kvindeorganisation. Derfor blev der den 21. februar 1969 indkaldt til et møde i Odense, og 7 forskellige kirkesamfund tog imod indbydelsen. Formålet med mødet var:

  1. At orientere om de nye vedtægter for Verdensbededagens Internationale Komité. De fremlagte vedtægter var jo blevet vedtaget af de delegerede fra 23 forskellige nationale komitéer på et møde i Hässleby, Sverige, som blev afholdt i tilknytning til Kirkernes Verdensråds møde i Uppsala sommeren 1968.
  2. At forberede stiftelse af en økumenisk kvindekomité for hele Danmark. Der fandtes allerede lokale kvindekomitéer forskellige steder i landet, der arbejdede hver for sig.

Den Internationale Bededagskomité havde tilskyndet til, at en økumenisk komité blev oprettet i de lande, hvor bededagen afholdtes, og at den så vidt muligt havde repræsentation fra alle kirkesamfund. Denne komité skulle oversætte bededagsteksterne og også udsende disse til de lokale kredse.


historie/national_2.jpg /><div class=


Dato  17-09-2013img_system/navi_next_000000.pngTop

Danmarks Økumeniske Kvindekomite
Kvindernes Internationale Bededag
Kontakt
E-mail formand(at)kvindebededag.dk
E-mail webmaster webmaster(at)kvindebededag.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017