Kvindernes Internationale Bededag
Velkommen
Bededag
Arrangementer
Kvindebededag -> Bededag -> Historien -> Det begyndte lokalt    Share
Log ind


Bededagen kommer til Danmark

Det begyndte lokalt img_system/navi_prev_000000.png

En landsdækkende organisation

Stiftelse og start på arbejdet

Bededagslogo

Historien


Det begyndte lokalt


Således blev bededagen indført i Danmark

I begyndelsen var... Bededagen

I mange år formede dagen sig som et heldagsmøde i København begyndende med gudstjeneste, fællesspisning og bedemøde med talere – ofte fra missionsselskaberne. Som regel var det Københavns Domkirke og det nærliggende KFUK´s hovedforening, der var rammen om dagen. Også i mange større byer blev det almindeligt at holde Kvindernes Bededag. Det er interessant at læse i de gamle protokoller, hvordan angsten for krig prægede slutningen af trediverne, og hvorledes nøden i Europa kom til at præge emner og talerlister. Under den anden verdenskrig kunne vi i Danmark ikke have forbindelse til verdensorganisationen for bededagen – Church Women United. Men ad omveje kom bedeteksterne til udvalget, idet der blev fremskaffet et interskandinavisk program. Dette udvalg varetog oversættelsen af bededagsteksterne og udsendte dem til de mange byer, hvor der var oprettet bededagsudvalg. Disse udvalg blev efterhånden økumeniske. Københavnerudvalget fortsatte med dette arbejde, indtil Danmarks Økumeniske Kvindekomité blev oprettet.

Danmarks Økumeniske Kvindekomité

Det begyndte på lokalplan

For at blive rigtig klar over, hvorledes Danmarks Økumeniske Kvindekomité - DØK - blev stiftet, må vi først kaste et blik på det fælleskirkelige arbejde blandt kvinder i Odense. Historien tager sin begyndelse i februar 1967, da landsformanden for Metodistkirkens Kvindeforbund Margrethe Askholm (billedet her under) fik den gode idé at kontakte ledere for kristne kvindeorganisationer i de forskellige kirkesamfund i Odense med det formål at danne et økumenisk kvindeudvalg, som kunne samles om fælles anliggender som f.eks.:

    1. Hvad har vi mulighed for at dele med hinanden?
    2. Hvad kan vi lære om og af hinanden?

Margrethe AskholmDerigennem kunne man hjælpe hinanden til en bedre forståelse af de forskellige trossamfund og opmuntre til at tage del i det økumeniske arbejde. Desuden var formålet, at udvalget skulle stå for Kvindernes Internationale Bededag og Fællesskabets Dag i Danmark.

Ved det første møde i februar 1967 deltog:
2 fra Baptistsamfundet
1 fra Frelsens Hær
1 fra KFUK
2 fra Metodistkirken
1 fra Den Katolske Kirke
1 fra Folkekirken.

Den Apostolske Kirke og Missionsforbundet ønskede på dette tidspunkt ikke at deltage, men de tilsluttede sig senere. Man enedes om at samles hvert kvartal og udvide kredsen med endnu en repræsentant fra hvert kirkesamfund. På møderne ville man bl.a. drøfte en fælles stillingtagen til radio, fjernsyn og presse. Der var også hurtigt enighed om at være fælles om at oprette en besøgstjeneste. I begyndelsen først i egne menigheder, og siden forhåbentlig i fællesskab, hvor der var hjælp behov.

Den idérige og dynamiske Margrethe Askholm foreslog at oprette et kursus i besøgstjeneste med temaet: Hvordan skal man fungere blandt unge, ældre, syge, drankere, fanger og psykisk syge for at leve op til budet om næstekærlighed?Dato  17-09-2013img_system/navi_next_000000.pngTop

Danmarks Økumeniske Kvindekomite
Kvindernes Internationale Bededag
Kontakt
E-mail formand(at)kvindebededag.dk
E-mail webmaster webmaster(at)kvindebededag.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017